Personvern

PERSONVERNINFORMASJON PRIVATKUNDER (næring lenger ned!)

 1. INNLEDNING I forbindelse med at Kunden inngår avtale med BOS Bildrift om bilholdstjenester ("Avtalen"), vil BOS Bildrift samle inn og behandle personopplysninger om Kunden. BOS Bildrift vil sørge for at dette gjøres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dette vedlegget om personverninformasjon vil gi Kunden informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn om Kunden, hvorfor personopplysningene samles inn, hvordan personopplysningene brukes og Kundens rettigheter. Denne personvernerklæringen suppleres av Bertel O. Steens generelle personvernerklæring: bos.no/personvern. BOS Bildrift vil kunne oppdatere denne personverninformasjonen fra tid til annen, f.eks. der hvor BOS Bildrift innlemmer nye tjenester i sitt konsept. Den til enhver tid gjeldende versjon vil være publisert på easly.no. BOS Bildrift vil meddele Kunden om eventuelle vesentlige endringer, herunder endringer som vil være til ugunst for Kunden.

 2. PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN AV BOS BILDRIFT BOS Bildrift vil samle inn følgende personopplysninger om Kunden: • Kundedata (slik som navn, fødselsdato, kjønn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) • Transaksjonsdata (slik som betalingsinformasjon, drivstoffkjøp (beløp og sted) og bomstasjonspasseringer) • Produktdata (slik som opplysninger om tilleggstjenester, bilkonfigurasjon og registreringsopplysninger) • Kommunikasjonsdata (slik som kontakt med kundeservice gjennom telefon, e-post og brev) BOS Bildrift vil også motta personopplysninger om Kunden fra samarbeidspartnere i den utstrekning det er nødvendig for at BOS Bildrift skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Hvilke samarbeidspartnere dette gjelder, og hvilke personopplysninger dette er, vil variere med de tjenester Kunden har bestilt som en del av Avtalen.

 3. HVA BOS BILDRIFT BENYTTER PERSONOPPLYSNINGENE TIL BOS Bildrift behandler personopplysninger om Kunden for å levere tjenestene som Kunden har bestilt i henhold til Avtalen, for å yte administrasjon og service til Kunden i forbindelse med Avtalen, og for ellers å kunne oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Det rettslig grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er at det er nødvendig for BOS Bildrift å inngå og oppfylle Avtalen med Kunden. BOS Bildrift behandler personopplysninger om Kunden til å sende Kunden relevant informasjon og tilbud om tjenester som til enhver tid inngår i konseptet som BOS Bildrift tilbyr. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er BOS Bildrifts berettigede interesse i å tilby Kunden informasjon og tilbud om tjenestene så lenge kundeforholdet varer. Kunden kan når som helst melde seg av å motta slik informasjon og tilbud. BOS Bildrift behandler personopplysninger om Kunden til intern analyse, rapportering og produktutvikling. Så langt det er mulig, vil opplysninger anonymiseres før de brukes for dette formålet. Det rettslige grunnlag for slik behandling av personopplysninger er BOS Bildrifts berettigede interesse i å administrere og videreutvikle virksomheten. BOS Bildrift behandler personopplysninger om Kunden til å oppfylle rettslige forpliktelser, som bokføringsloven. Dessuten vil BOS Bildrift oppbevare personopplysninger for å sikre at relevant informasjon er tilgjengelig i forbindelse med eventuelle klager, krav eller rettssaker. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er BOS Bildrifts berettigede interesse i å sørge for at eventuelle saker gis et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. BOS Bildrift kan også behandle personopplysninger til andre formål dersom Kunden samtykker til dette.

 4. HVEM BOS BILDRIFT UTLEVERER PERSONOPPLYSNINGER TIL BOS Bildrift vil utlevere Kundens betalingsinformasjon til finansieringspartneren som er nødvendig for finansieringspartnerens administrasjon av Leasingavtalen. Finansieringspartneren er behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger i forbindelse med Leasingavtalen. Ytterligere informasjon om finansieringspartnerens behandling av personopplysninger finnes hos finansieringspartneren selv. Dersom Kunden ikke tegner forsikring selv, men velger flåteforsikring som nærmere beskrevet i Avtalen, vil BOS Bildrift utlevere Kundens kontaktinformasjon og fødselsdato til forsikringspartneren for at Kunden skal ha mulighet til å benytte seg av forsikringspartnerens forsikringstjenester, fordelsprogram og motta bonus og rådgivning i tilknytning forsikringen. Forsikringspartneren er behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger i forbindelse med Leasingavtalen. Mer informasjon om forsikringspartnerens behandling av personopplysninger finnes hos forsikringspartneren. BOS Bildrift vil utlevere personopplysninger om Kunden til samarbeidspartnere eller leverandører av tjenester som BOS Bildrift tilbyr under Avtalen og som Kunden har bestilt, i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle Avtalen med Kunden. Det rettslig grunnlaget for BOS Bildrifts utlevering av personopplysninger om Kunden til finansieringspartneren, forsikringspartneren og til samarbeidspartnere og leverandører som yter tjenester som Kunden har bestilt fra BOS Bildrift er at det er nødvendig for at BOS Bildrift kan oppfylle Avtalen med Kunden, samt at det er nødvendig for mottakernes berettigede interesse å kunne yte sine tjenester til Kunden. BOS Bildrift vil utlevere personopplysninger til andre konsernselskaper i Bertel O. Steen ("BOS") konsernet for interne administrasjonsformål. Det rettslige grunnlaget for slik utlevering er BOS Bildrifts og konsernselskapenes berettigede interesse i å dele slik informasjon for interne og administrative formål i konsernet, herunder for enhetlig kundeadministrasjon og for analyse, rapportering og produktutvikling. BOS Bildrift kan også utlevere personopplysninger til andre mottakere dersom Kunden samtykker til dette.

 5. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE BOS Bildrift vil lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av personopplysningene, som beskrevet i punkt 3 ovenfor. Kundedata, produktdata og kommunikasjonsdata lagres i opptil fem år etter at kundeforholdet er opphørt. Transaksjonsdata lagres i opptil fem år etter at transaksjonen er gjennomført. BOS Bildrift vil kunne lagre relevante personopplysninger om Kunden lenger dersom det er nødvendig for å utføre formål som Kunden har samtykket til, eller dersom spesifikke omstendigheter (f.eks. en tvisteprosess) gjør dette nødvendig. Når lagring av personopplysningene ikke lenger er nødvendig, vil personopplysningene slettes eller anonymiseres årlig i tråd med BOS Bildrifts sletterutiner. Personopplysninger som lagres av samarbeidspartnere eller andre som opplysningene har blitt utlevert til i tråd med punkt 4, berøres ikke av disse lagringstidsrutinene. Mottakeren av slike opplysninger er selvstendige behandlingsansvarlige med egne personvern- og sletterutiner.

 6. KUNDENS RETTIGHETER Kunden har, i den utstrekning det følger av gjeldende lov, rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger om Kunden, rett til å kreve at BOS Bildrift begrenser sin behandling av personopplysninger om Kunden, rett til å kreve portering av personopplysninger om Kunden, samt motsette seg at BOS Bildrift behandler personopplysninger om Kunden. Merk at gjeldende rett oppstiller betingelser for og unntak fra slike rettigheter. BOS Bildrift vil besvare Kundens henvendelse om utøvelse av slike rettigheter så snart som mulig, som hovedregel seneste innen én måned.
  Kunden har adgang til å sende en klage til Datatilsynet dersom Kunden mener at BOS Bildrift behandler Kundens personopplysninger på en måte som ikke er tillatt etter gjeldende lovgivning. BOS Bildrift ser gjerne at Kunden kontakter BOS Bildrift først, slik at BOS Bildrift kan bistå Kunden og korrigere eventuelle misforståelser.

 7. KONTAKTINFORMASJON Bertel O. Steen har tilsatt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Ved forespørsler om innsyn, retting, sletting eller forespørsel om kopi av personopplysningene som er lagret eller om hvordan BOS Bildrift behandler personopplysninger, vennligst send en e-post til konsernets personvernombud: personvernombud(a)bos.no, eller eventuelt per post til Bertel O. Steen AS, Personvernombudet, Boks 52, 1471 Lørenskog.

PERSONVERNINFORMASJON NÆRINGSKUNDER

 1. INNLEDNING I forbindelse med at Kunden inngår avtale med BOS Bildrift om bilholdstjenester ("Avtalen"), vil BOS Bildrift samle inn og behandle personopplysninger om personer tilknyttet Kunden og/eller Brukeren (herunder "Brukeren" i fellesskap"). BOS Bildrift vil sørge for at dette gjøres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dette vedlegget om personverninformasjon vil gi Brukeren informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn om Brukeren, hvorfor personopplysningene samles inn, hvordan personopplysningene brukes og Brukerens rettigheter. Denne personvernerklæringen suppleres av Bertel O. Steens generelle personvernerklæring: bos.no/personvern. BOS Bildrift vil kunne oppdatere denne personverninformasjonen fra tid til annen, f.eks. der hvor BOS Bildrift innlemmer nye tjenester i sitt konsept. Den til enhver tid gjeldende versjon vil være publisert på easly.no. BOS Bildrift vil meddele Brukeren om eventuelle vesentlige endringer, herunder endringer som vil være til ugunst for Brukeren.

 2. PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN AV BOS BILDRIFT BOS Bildrift vil samle inn følgende personopplysninger om Brukeren: • Kundedata (slik som navn, fødselsdato, kjønn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) • Transaksjonsdata (slik som betalingsinformasjon, drivstoffkjøp (beløp og sted) og bomstasjonspasseringer) • Produktdata (slik som opplysninger om tilleggstjenester, bilkonfigurasjon og registreringsopplysninger) • Kommunikasjonsdata (slik som kontakt med kundeservice gjennom telefon, e-post og brev) BOS Bildrift vil også motta personopplysninger om Brukeren fra samarbeidspartnere i den utstrekning det er nødvendig for at BOS Bildrift skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Hvilke samarbeidspartnere dette gjelder, og hvilke personopplysninger dette er, vil variere med de tjenester Brukeren har bestilt som en del av Avtalen.

 3. HVA BOS BILDRIFT BENYTTER PERSONOPPLYSNINGENE TIL BOS Bildrift behandler personopplysninger om Brukeren for å levere tjenestene som Brukeren har bestilt i henhold til Avtalen, for å yte administrasjon og service til Brukeren i forbindelse med Avtalen, og for ellers å kunne oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Det rettslig grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er at det er nødvendig for BOS Bildrift å inngå og oppfylle Avtalen med Brukeren. BOS Bildrift behandler personopplysninger om Brukeren til å sende Brukeren relevant informasjon og tilbud om tjenester som til enhver tid inngår i konseptet som BOS Bildrift tilbyr. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er BOS Bildrifts berettigede interesse i å tilby Brukeren informasjon og tilbud om tjenestene så lenge kundeforholdet varer. Brukeren kan når som helst melde seg av å motta slik informasjon og tilbud. BOS Bildrift behandler personopplysninger om Brukeren til intern analyse, rapportering og produktutvikling. Så langt det er mulig, vil opplysninger anonymiseres før de brukes for dette formålet. Det rettslige grunnlag for slik behandling av personopplysninger er BOS Bildrifts berettigede interesse i å administrere og videreutvikle virksomheten. BOS Bildrift behandler personopplysninger om Brukeren til å oppfylle rettslige forpliktelser, som bokføringsloven. Dessuten vil BOS Bildrift oppbevare personopplysninger for å sikre at relevant informasjon er tilgjengelig i forbindelse med eventuelle klager, krav eller rettssaker. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er BOS Bildrifts berettigede interesse i å sørge for at eventuelle saker gis et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. BOS Bildrift kan også behandle personopplysninger til andre formål dersom Brukeren samtykker til dette.

 4. HVEM BOS BILDRIFT UTLEVERER PERSONOPPLYSNINGER TIL BOS Bildrift vil utlevere Brukerens betalingsinformasjon til finansieringspartneren som er nødvendig for finansieringspartnerens administrasjon av Leasingavtalen. Finansieringspartneren er behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger i forbindelse med Leasingavtalen. Ytterligere informasjon om finansieringspartnerens behandling av personopplysninger finnes hos finansieringspartneren selv. Dersom Brukeren ikke tegner forsikring selv, men velger flåteforsikring som nærmere beskrevet i Avtalen, vil BOS Bildrift utlevere Brukerens kontaktinformasjon og fødselsdato til forsikringspartneren for at Brukeren skal ha mulighet til å benytte seg av forsikringspartnerens forsikringstjenester, fordelsprogram og motta bonus og rådgivning i tilknytning forsikringen. Forsikringspartneren er behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger i forbindelse med Leasingavtalen. Mer informasjon om forsikringspartnerens behandling av personopplysninger finnes hos forsikringspartneren. BOS Bildrift vil utlevere personopplysninger om Brukeren til samarbeidspartnere eller leverandører av tjenester som BOS Bildrift tilbyr under Avtalen og som Brukeren har bestilt, i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle Avtalen med Brukeren. Det rettslig grunnlaget for BOS Bildrifts utlevering av personopplysninger om Brukeren til finansieringspartneren, forsikringspartneren og til samarbeidspartnere og leverandører som yter tjenester som Brukeren har bestilt fra BOS Bildrift er at det er nødvendig for at BOS Bildrift kan oppfylle Avtalen med Brukeren, samt at det er nødvendig for mottakernes berettigede interesse å kunne yte sine tjenester til Brukeren. BOS Bildrift vil utlevere personopplysninger til andre konsernselskaper i Bertel O. Steen ("BOS") konsernet for interne administrasjonsformål. Det rettslige grunnlaget for slik utlevering er BOS Bildrifts og konsernselskapenes berettigede interesse i å dele slik informasjon for interne og administrative formål i konsernet, herunder for enhetlig kundeadministrasjon og for analyse, rapportering og produktutvikling. BOS Bildrift kan også utlevere personopplysninger til andre mottakere dersom Brukeren samtykker til dette.

 5. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE BOS Bildrift vil lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av personopplysningene, som beskrevet i punkt 3 ovenfor. Kundedata, produktdata og kommunikasjonsdata lagres i opptil fem år etter at kundeforholdet er opphørt. Transaksjonsdata lagres i opptil fem år etter at transaksjonen er gjennomført. BOS Bildrift vil kunne lagre relevante personopplysninger om Brukeren lenger dersom det er nødvendig for å utføre formål som Brukeren har samtykket til, eller dersom spesifikke omstendigheter (f.eks. en tvisteprosess) gjør dette nødvendig. Når lagring av personopplysningene ikke lenger er nødvendig, vil personopplysningene slettes eller anonymiseres årlig i tråd med BOS Bildrifts sletterutiner. Personopplysninger som lagres av samarbeidspartnere, eller andre som opplysningene har blitt utlevert til i tråd med punkt 4, berøres ikke av disse lagringstidsrutinene. Mottakeren av slike opplysninger er selvstendige behandlingsansvarlige med egne personvern- og sletterutiner.

 6. BRUKERENS RETTIGHETER Brukeren har, i den utstrekning det følger av gjeldende lov, rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger om Brukeren, rett til å kreve at BOS Bildrift begrenser sin behandling av personopplysninger om Brukeren, rett til å kreve portering av personopplysninger om Brukeren, samt motsette seg at BOS Bildrift behandler personopplysninger om Brukeren. Merk at gjeldende rett oppstiller betingelser for og unntak fra slike rettigheter. BOS Bildrift vil besvare Brukerens henvendelse om utøvelse av slike rettigheter så snart som mulig, som hovedregel seneste innen én måned.
  Brukeren har adgang til å sende en klage til Datatilsynet dersom Brukeren mener at BOS Bildrift behandler Brukerens personopplysninger på en måte som ikke er tillatt etter gjeldende lovgivning. BOS Bildrift ser gjerne at Brukeren kontakter BOS Bildrift først, slik at BOS Bildrift kan bistå Brukeren og korrigere eventuelle misforståelser.

 7. KONTAKTINFORMASJON Bertel O. Steen har tilsatt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Ved forespørsler om innsyn, retting, sletting eller forespørsel om kopi av personopplysningene som er lagret eller om hvordan BOS Bildrift behandler personopplysninger, vennligst send en e-post til konsernets personvernombud: personvernombud(a)bos.no, eller eventuelt per post til Bertel O. Steen AS, Personvernombudet, Boks 52, 1471 Lørenskog.