Avtalevilkår


Prisinformasjon

Prisinformasjonen som vises på easly.no er veiledende, og i regelen opereres det med et tillegg på 7 900 kroner, som inkluderer frakt og levering til forhandler i Drammen. Dette gjør at prisen på nettsidene kan avvike fra prisene som din lokale forhandler opererer med. Prisene på easly.no er ikke forpliktende. Vilkårene for kjøp og salg håndteres i den individuelle kjøpskontrakt.


Service- og vedlikeholdstjenester

Dersom en velger service og/eller vedlikehold inkludert i månedsleien, skal disse tjenestene leveres i henhold til leverandørens serviceavtaler. Hva som er inkludert i tjenestene og øvrige forhold rundt leveransen, er nærmere beskrevet i leverandørens serviceavtaler. Dette gjelder også for leiebil inkludert ved service.